Energiedoelstellingen en asbest.. (nl) - (0,5 punten BIV)

14:30 - 15:00
Paleis 3 - Black Box

De Vlaamse beleidsmakers hebben het pad naar een energiezuinig woonpatrimonium uitgestippeld. En dat pad is ambitieus. Tegen 2050 moet élke woning in Vlaanderen voldoen aan de BENOvatiedoelstelling.

Dit betekent dat elke woning in Vlaanderen energiezuinig moet zijn. 2050 lijkt nog ver weg, maar er werden ook tussentijdse doelstellingen vastgelegd. In 2020 gaat de dakisolatienorm van kracht en in 2023 is dat voor dubbel glas zo.

Vanaf dan kunnen woningen ongeschikt verklaard worden indien er niet voldaan is aan deze norm. Een uitdaging, zeker voor entiteiten in mede-eigendom. En wat als er asbest aanwezig is?

Dhr Marc Dillen, directeur Vlaamse Confederatie Bouw.
Spreker

Dhr Marc Dillen, directeur Vlaamse Confederatie Bouw.

Dhr Marc Dillen is directeur-generaal van de VCB - Vlaamse Confederatie Bouw.

14:00 - 14:30

Toespraak door Minister Jean-Luc Crucke. (fr)

Spreker: Dhr Jean-Luc Crucke

14:30 - 15:00

Energiedoelstellingen en asbest.. (nl) - (0,5 punten BIV)

Spreker: Dhr Marc Dillen, directeur Vlaamse Confederatie Bouw.

15:00 - 15:15

15:30 - 16:00

Optopping als generieke oplossing. (nl)

Spreker: Dhr Rob Van de Velde, kamerlid N-VA.

16:00 - 16:30

Toespraak van Minister Céline Fremault. (fr)

Spreker: Mevr. Céline Fremault

17:00 - 17:30

Proximus - Fibre for Belgium. (nl-fr)

Spreker: Dhr Eusebio Nickmans

17:30 - 18:00

Lessons learned fom Prefab Renovaties. (nl)

Spreker: Dhr John Van Vooren

Onze partners

Volg ons verhaal