Fiber for Belgium. (fr)

Spreker: Dhr Eusebio Nickmans

De deeleconomie zit in de lift en terecht! Ze zorgt voor het beter benutten van onderbenutte capaciteit, meer vrije publieke ruimte, minder afval en co-2 uitstoot, meer sociale cohesie en het is financieel interessant. Steeds meer sectoren omarmen dit fenomeen en tekenen bv. in op het aanbod van autodelen. Voor syndici en verenigingen van mede-eigenaren is nog een pioniersrol weggelegd.

Onder impuls UVS, Eandis en Autodelen.net worden pilots opgestart in gans Vlaanderen met als doel het ter beschikking stellen van één of meerdere elektrische wagens aan bewoners van appartementsgebouwen.

Jeffrey Matthijs, directeur van Autodelen.net heeft een inleiding tot het Vlaamse autodeellandschap en heeft concrete tips en tricks om een elektrisch autodelenproject op te starten.

terug

Deze pagina delen:

Met dank aan onze partners

Syndicus Centraal UVS UFS SNPC